Behandling

  • Individualterapi
  • Par- og familieterapi


Spesielle tilbud

  • Følelsesbevissthetsintervju

  • Empatisk kommunikasjon – Ulv- og sjiraffspråket.

  • Mentaliseringsbehandling

  • Mindfullnes

  • Kognitive behandlinger

 

Disse tilbudene åpner opp en bevissthet på å være i seg selv og i nuet, - kjenne og merke og reflektere over egne og andres følelser og behov og ikke minst vekke undring og respekt for eget og andres ståsted.